next live dates:


27. MAY 2023

TBA

Aphexia w/ Ecstasphere

WGT Noise FLoors @ Moritzbastei, Leipzig

More Info soon

14.-16. JULY 2023

TBA

Aphexia w/ Ecstasphere

Bruital Furore @ MS Stubnitz, Hamburg

Learn More